FABRIKSCERTIFIKATION

PRODUCERET TÆT VED DIN GÅRD, TIL DIN GÅRD

New Hollands globale tilstedeværelse spænder over alle fem kontinenter og holder os i kontakt med alle aspekter indenfor landbruget over hele verden. Ved at bevare produktionen tæt ved slutbrugeren, hvor dette er muligt, reduceres transporten af produkter, der spares værdifuldt fossilt brændstof og kulstofudledningerne mindskes. Lokale leverandører kontaktes i størst muligt omfang for at reducere dele af den transport, hver maskine kræver. Og endeligt – ved at bruge lokale leverandører og lokale fabrikker med lokale medarbejdere – bidrager New Holland til økonomien i lokalområdet, ikke blot gennem landbrug, men også gennem produktion.

CERTIFICEREDE FABRIKSANLÆG

29 fabrikker har opnået OHSAS 18001 sundheds- og sikkerhedscertificering for at give medarbejderne høje sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold under arbejdet.

28 fabrikker er blevet tildelt ISO 14001 miljøledelsecertifikat, for den konstante indsats for at reducere produktionens skadelige virkning på miljøet.

26 fabrikker er ISO 9001 certificeret i kvalitetsledelsessystem, for at sikre den højeste fremstillingskvalitet.

13 fabrikker er ISO 50001/BS EN 16001 certificeret for energiledelsessystem, som anerkendelse af virksomhedens engagement i reducering af skadelig udledninger.


Læs mere