Jordbearbetningsredskap RADRENSARE

RADRENSARE

Det hållbara sättet att utföra radrensning

New Holland-serien av SRC Radrensare hjälper till att bekämpa ogräs så att användning av herbicider reduceras och ditt arbete blir mera miljövänligt och ekonomiskt hållbart. Serien om 14 modeller innefattar varianter med 3 eller 5 pinnar per sektion, som är perfekta för grödor som betor, majs eller solrosor. Från 4 till 18 rader och justerbart radavstånd på mellan 45 och 75 cm för att passa olika grödor, vilket möjliggör odling av största möjliga yta med hög arbetshastighet. Alla modeller har hydraulisk infällning som standard. Radavstånd på 45-50 cm kan rensas med maskiner med 3 pinnar och maskiner med 5 pinnar passar radavstånd på mellan 60-75 cm.


Läs mer