Traktorer T4 F/N/V

RENARE, TYSTARE OCH ÄNNU MER KRAFTFULLA

TRANSMISSIONER

Ett stort urval av kraftfulla transmissioner

Tack vare de nya T4F/N/V-traktorernas modulkomposition kan transmissionerna lätt anpassas till den enskilde användarens behov. Avancerade funktioner innefattar bland annat powershuttle, power-koppling, parkeringsbroms och krypväxelfunktioner. Den nya T4.110-traktorn har en kraftigare koppling och starkare komponenter till det bakre kraftuttaget för att hantera den högre effekten.


Läs mer

Dual Command™ ger så mycket mer

32x16 Dual Command™-transmission med powershuttle har samma antal växlar som Split Command™, men ger möjlighet för att, med ett knapptryck, utföra en “split” mellan hög/låg under full belastning och utan att använda kopplingen. För specialbehov finns en 44x16 Dual Command™ transmission.


Läs mer

Powerkoppling

• Dual Command™-transmissioner finns med powerkoppling som tillval
• Föraren trycker på en knapp på huvudväxelspaken för att ansätta kopplingen
• Detta gör att växling under färd sker snabbare, mjukare och mer bekvämt


Läs mer

Parkeringsbromssystem

• Parkeringsbromssystemet är ett extra tillval på Dual Command™-modeller
• Transmissionen låses mekaniskt med hjälp av en spak inuti hytten
• Detta ger extra skydd vid parkering i sluttning


Läs mer

Shuttle Command™ och Split Command™-transmissioner

• Basversionen 16x16 Shuttle Command kan utrustas med ett 28x16-krypväxeltillval för min. driftshastigheter om 0,2 km/h
• 32x16 Split Command påminner om Dual Command™ men med hjälp av kopplingspedalen kan man uppnå ett “delat” utväxlingsförhållande med en 20 % reduktion av framåthastigheten
• En mekanisk shuttle är monterad på båda transmissionerna


Läs mer

Krypväxel, tillval

• Kryphastigheter ner till 160 meter/timma finns för precisionsspridning
• Kryphastighetstillvalet stör inte topphastigheten, med transporthastighet på 40 km/h tillgänglig inom samma transmission


Läs mer

Powershuttlehastighet och ändring av riktning

• Powershuttle är perfekt då du behöver utföra snabba riktningsändringar
• Föraren kan helt enkelt använda den elektrohydrauliska fram/backspaken som sitter monterad på rattstången för att ändra riktning
• Från neutralläget kan spaken användas för att mjukt överföra effekten till transmissionen utan att använda kopplingen


Läs mer